GENEL PLAN

1. Aşama: ANKETLER ve İHTİYAÇ ANALİZLERİ

2.Aşama: EĞİTİM;

• Modül 1. Yönetim Becerileri

• Modül 2. ’’ Uyum Ustası ‘’ Duygusal Zeka ve İletişim

• Modül 3. ’’ Zaman Ustası ‘’ Öz yönetim ve Planlama Davranışı Eğitimi

• Modül 4. ’’ Üstün Ekipler ‘’ Takım Yönetimi ve Takım Olma Eğitimi

• Modül 5. ’’ Çözüm & İkna Ustası ’’ Çatışma Yönetimi ve İkna Etme Sanatı

(1 Tam gün modül eğitimi + her modül için 1-3 hafta sonra takip çalışması.

3.Aşama: SAHA KOÇLUKLARI

4.Aşama: SON ANKET ve ANALİZLER

.

Liderlik Geliştirme Eğitim Konuları

UYUM USTASI
İletişim Becerileri Eğitimi
İKNA USTASI
Etkileme ve İkna Etme Yöntemleri

KARAR USTASI
İsabetli Kararlar İçin Etkin Yöntemler
ÇÖZÜM USTASI
Çatışmaları İşbirliğine Dönüştürme Yolları

ZAMAN USTASI
Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitimi
ÜSTÜN EKİPLER
Takım Yönetimi ve Takım Olma Eğitimi