Üretim sektöründeki işletmeler için saha çalışanlarının yönetimi hayati önem taşır.

İş dünyasının barındırdığı sayısız riskin yanında çalışan devir hızının yüksekliği, devamsızlıklar ve iş ortamında süregelen çatışmaların yarattığı motivasyonsuzluklar işletmeleri içeriden vuran en önemli faktörlerdir.

BU TEHDİTLERE KARŞI ALINACAK EN ÖNEMLİ TEDBİR İSE SAHA YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEKTİR.

*

LİDERLİK GELİŞTİRME PROGRAMI’ nın amacı sahayı yönetenlerin;

* Sadece işleri değil duyguları yönetme konusunda da başarılı olmaları,

* İşletmenin değerlerini, ilkelerini ve amaçlarını işbirliğine dayalı ikna yaklaşımıyla ekiplerine benimsetebilmeleri,

* Ekip üyelerini geliştiren, daha kolay motive eden ve birliktelik kazandıran etkin yöneticiler olmaları,

* Yönetsel görevlerini yürütürken ağırlıklı olarak ‘’insanı merkeze alacak şekilde’’ davranmalarıdır.

Böylece, işletmelerin bünyesinde insanların birlikte çalışmaktan daha fazla keyif aldıkları bir çalışma ortamının yaratılması, yöneticilerine daha fazla güvenmeleri ve bunların olumlu etkilerinin iş sonuçlarında ”belirgin olarak” görülmesi mümkün olabilir.

Martur Fompak İnternational – 2022

Hakan Balsızan / 2022